Pārtikas ražošanas sāls. Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 4-6mm

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 1-3mm, Pārtikas ražošanas sāls.

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 2-4mm, Pārtikas ražošanas sāls.

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 0.2-0.8mm, pārtikas ražošanas sāls

"Suprasel'" smalkais pārtikas ražošanas sāls

"Suprasel'" Medium sāls. Smalkais pārtikas ražošanas sāls.

Rupjais sāls "Pavāriņš"

Rupjais pārtikas sāls. Akmensāls.

(1 malums)

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931,

WhatsApp: 24 202 040, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2022.