KNZ WILD, for game animals,

with additives

Coarse salt “Pavāriņš”

KNZ Tradition Standard salt lick with selenium and iodine.

KNZ salt lick holder

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, Ph. +371 67 063 931,

WhatsApp: 24 202 040, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2023.